Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Als dat geen probleem voor u is, kunt u doorgaan met surfen. Sluiten
HOME
VIP SPORT TICKETS ►
WAREGEM KOERSE VIP
RODE DUIVELS VIP
GRAND PRIX F1 BELGIE VIP
CIRCUIT ZOLDER VIP
CYCLOCROSS VIP
DE RONDE VAN VLAANDEREN VIP
PARIJS ROUBAIX VIP
VIP TOUR DE FRANCE
WIMBLEDON VIP
VEEL GESTELDE VRAGEN
CONTACT

Verkoopsvoorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VIPTICKETS.be

1. De dienstverlener, VIPTICKETS.be - een product van PEOPLE BUSINESS bvba met ondernemingsnummer 841.609.216, biedt tickets te koop aan van organisatoren van evenementen. De dienstverlener treedt enkel op als tussenpersoon voor de aankoop en reservatie van tickets voor de koper en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.
2. De persoon of het bedrijf die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets voor een derde zijn bestemd.
3. E-tickets worden gratis verzonden via e-mail. Harde tickets worden gratis verzonden via BPost, aangetekend met A/R, tenzij anders overeengekomen. Bij laattijdige reservatie kunnen tickets ook via koerierdienst worden toegestuurd ten laste van de koper.  De koper gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Bpost voor de verzending. Eventuele vertragingen, beschadiging of verlies door Bpost kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten. De koper heeft de vrije keuze om de tickets te verzekeren door te kiezen voor Bpost Secur die de waarde verzekert van de inhoud van het pakket of met koerier. 

4. Indien het tijdstip van betaling en de datum van de voorstelling te dicht bij elkaar liggen, kan VIPTICKETS.be aan de organisator van het evenement vragen om de tickets klaar te leggen aan het onthaal van het evenement. De koper is volledig verantwoordelijk om de tickets tijdig af te halen. 
5. De viptickets services zijn een administratiekost (excl. btw) die per ticket in rekening gebracht wordt voor het beheer van de site en het beheer van het reservatiedossier. De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de dienstverlener.

6. De beschikbaarheid van de bestelde viptickets wordt geboekt, zolang en in de mate dat de voorraad van de bestelde categorie(ën) van de pakketten strekt. Viptickets.be heeft het recht een bestelling te annuleren indien de bestelde categorie(ën) van de pakket(ten) uitverkocht zijn of indien de organisator beslist een categorie van pakket(ten) te schrappen om organisatorische redenen.Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling.

7. De boeking wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom
incl. de reservatie- en verzendingskosten.
8. Het aanbod tot bestelling is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.^9. De dienstverlener heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
10. De vermelde prijzen van de verschillende viparrangementen zijn, tenzij anders vermeld, steeds exclusief btw. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper.
11. De producten (tickets, rekeningen) blijven steeds uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel van de organisator of officiële ticketverdeler. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden. Het is verboden de tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen.
12. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt(-en) zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk.
13. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket krijgt toegang verleend tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.
14. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
15. Betwistingen omtrent bestellingen dienen ons per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.
16. Tickets worden gedeeltelijk of geheel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement definitief wordt afgelast met uitzondering van tenniswedstrijden die door weersomstandigheden niet kunnen plaatsvinden. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Maaltijden en dranken worden niet terugbetaald. De reservatie- en verzendingskosten worden niet terugbetaald.
17. Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator.
18. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets. .
19. Mits beschikbaarheid van andere data van één unieke voorstelling kan een omruiling enkel met akkoord van de organisatie, mits bijbetaling van een onkost die gelijkstaat aan de reservatiekost.
20. Bij verlies/diefstal van de tickets worden deze in principe niet terugbetaald. Voor genummerde plaatsen kunnen  steeds duplicaten worden bezorgd, echter niet voor ongenummerde plaatsen.
21. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform art. 624 1°.2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
22. Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.
23. Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/92 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.


Bij een bestelling van tickets verklaart men zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die gelden op het ogenblik van reservatie.
© 2009 - 2023 - PEOPLE BUSINESS bvba - T. 09 329 09 69 - Verkoopsvoorwaarden - Privacybeleid - Cookiebeleid - Gebruikersvoorwaarden